AUSTRIA
AKTUALIZACJA 27.04 – Austria powiadomiła Komisję Europejską, że zawiesiła weekendowy zakaz ruchu pojazdów ciężarowych powyżej 7,5 tony do 17 maja br.

AKTUALIZACJA 5.05- szczegóły dotyczące obecnej sytuacji w Austrii. Na granicy z Włochami mniejsze przejścia graniczne są zamknięte. Otwarte przejścia graniczne to: Brenner, Sillian, Reschenpass i Thörl-Maglern. Na granicy ze Szwajcarią otwarte są następujące przejścia graniczne: Tyrol – Pfunds (ruch towarowy/pasażerski); Vorarlberg – Mäder (ruch towarowy/pasażerski; Vorarlberg – Lustenau (ruch towarowy/pasażerski); Vorarlberg – Hohenems (ruch towarowy/ pasażerski); Vorarlberg – Wohlfurt (ruch towarowy). Na granicy ze Słowacją otwarte są następujące przejścia graniczne dla transportu towarów: Kittsee – Bratislava/Jarovce; Hohenau – Moravský Svätý Ján (między 05:00 – 24:00 także dla ciężarówek do 7,5 tony). Na granicy z Czechami osoby dojeżdżające do pracy wjeżdżające do Austrii muszą posiadać następujące dokumenty: Austriacki certyfikat dla osób dojeżdżających do pracy
Dokumenty podróży (najlepiej: paszport). Zalecane jest także posiadanie kopii umowy o pracę. Informacja dla kierowców i firm transportowych: jazda w podwójnej obsadzie jest dozwolona w Austrii, pod warunkiem przestrzegania odpowiednich zasad: zachowanie bezpiecznych odległości (1 m), masek i ogólnych zasad postępowania COVID-19. Konieczne jest także noszenie maski w miejscach publicznych (przy wchodzeniu na stacje paliw, toalety, stacje benzynowe – wewnątrz). Źródło: Arbeitsgemeinschaft Internationaler Strassenverkehrsunternehmer Österreichs (AISÖ).

AKTUALIZACJA 5.05 – Austria przedłużyła do 31 maja br. kontrole na przejściach granicznych z Włochami, Szwajcarią, Liechtensteinem, Niemcami, Czechami i Słowacją.

BUŁGARIA
AKTUALIZACJA 27.04 – do 13 maja br. Bułgaria wprowadziła nowy obowiązek dotyczący stosowania masek na twarz dla wszystkich, w tym kierowców, w otwartych lub zamkniętych przestrzeniach publicznych. Ponadto, środki mające zastosowanie do kierowców również zostały nieznacznie zmienione. Dla kierowców spoza Bułgarii przyjeżdżających z kraju, w którym zarejestrowano przypadki COVID-19, obowiązują następujące zasady:
– kierowcy pojazdów ciężarowych przewożących towary przeznaczone na rynek bułgarski powinni wjechać na terytorium Republiki Bułgarii, rozładować przewożone towary i / lub załadować towary oraz niezwłocznie opuścić terytorium Republiki Bułgarii;
– kierowcy pojazdów ciężarowych przewożących towary przeznaczone do innych krajów mogą przejeżdżać przez Republikę Bułgarii na trasach określonych przez Bułgarską Agencję Infrastruktury Drogowej tutaj.
Dodatkowo, bułgarskie graniczne organy ds. zdrowia wydają kierowcom przejeżdżającym przez terytorium Republiki Bułgarii instrukcję (w załączeniu), zawierającą następujące informacje:
– data i godzina, o której powinni opuścić terytorium Republiki Bułgarii;
– przejście graniczne przez które muszą wyjechać z Bułgarii.
Więcej tutaj. Źródło: Association des Entreprises Bulgares des Transports Internationaux et des Routes (AEBTRI).

CZECHY
AKTUALIZACJA 27.04 – Informacje dotyczące zasad przemieszczania się pracowników transportu międzynarodowego obowiązujące w Republice Czeskiej od 27 kwietnia 2020r. Informacje otrzymaliśmy z Czeskiego Ministerstwa Transportu. Osoby pracujące w transporcie międzynarodowym (zwykle kierowcy ciężarówek) podlegają w Republice Czeskiej specjalnemu systemowi określonemu poniżej, przede wszystkim nie są uważani za pracowników transgranicznych.
Ograniczenie wjazdu do Republiki Czeskiej dla wszystkich cudzoziemców, z wyjątkiem cudzoziemców posiadających miejsce stałego pobytu lub czasowe powyżej 90 dni, nie ma zastosowania do osób pracujących w transporcie międzynarodowym, a mianowicie:
– kierowcy ciężarówek
– kierowcy autobusów
– załogi samolotów transportowych i załogi lotów serwisowych
– maszyniści, załogi pociągów i inspektorzy wagonów
– kapitanowie statków i załogi statków towarowych
– załogi pojazdów zarządzających drogami
– kierowcy pojazdów dla maksymalnie 9 pasażerów, którzy przewożą jedną z wyżej wymienionych kategorii osób do miejsca pracy i z powrotem oraz puste podróże związane z tymi przewozami; kierowca musi być zatrudniony w tej samej firmie, co przewożone osoby
– konwoje pojazdów nienormatywnych
Następujących przypadków nie można uznać za transport międzynarodowy:
– jeśli dana osoba prowadzi samochód jadąc za granicę lub jest to grupa osób, które są zatrudnione jako kierowcy ale tylko w jednym państwie – np. osoby jadące samochodem do Niemiec, gdzie wykonują transport wewnętrzny/krajowy, prowadzą autobus, itp., a następnie wracają na weekend do Czech. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku obcokrajowców pracujących w transporcie wewnętrznym w Republice Czeskiej.
Osoby w takim przypadku należą do systemu pracowników wahadłowych/pracowników transgranicznych i obowiązują ich ograniczenia dotyczące pracowników transgranicznych. Więcej szczegółów tutaj.

7.05 – Na stronie Ministerstwa Transportu Republiki Czeskiej pojawiła się informacja, że od 11 maja br. przywrócona zostanie możliwość wykonywania międzynarodowych przewozów pasażerskich, zarówno drogowych, jak i kolejowych. Więcej szczegółów tutaj.

FINLANDIA
AKTUALIZACJA 5.05 – 4 maja br. Fiński rząd ogłosił zniesienie od 14 maja br. obowiązujących ograniczeń w ruchu transgranicznym przez granice wewnętrzne strefy Schengen. Ponadto, Fińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opracowywuje szczegółowe wytyczne dotyczące stopniowego otwierania ruchu granicznego. Więcej szczegółów tutaj.

FRANCJA
AKTUALIZACJA 24.04 – Francja postanowiła nie przedłużać zniesienia zakazów prowadzenia pojazdów w weekendy i święta (obowiązujące do 20 kwietnia br.) oraz czasowego złagodzenia przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku na podstawie rozporządzenia WE 561/2006 (obowiązujące do 19 kwietnia br.). Link do uaktualnionych przez APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône) informacji na temat działalności niektórych miejsc odpoczynku we Francji, które są otwarte dla kierowców ciężarówek tutaj. Źródło: Association Française du Transport Routier International (AFTRI).

AKTUALIZACJA 4.05 – Rząd francuski opublikował rozporządzenia znoszące niektóre zakazy prowadzenia pojazdów ciężarowych powyżej 7,5 tony w następujących dniach:
• 3 maja, od 7 maja godz. 16.00 do 8 maja godz. 24:00, od 9 maja godz. 16.00 do 10 maja godz. 24:00 – dla pojazdów przewożących przesyłki kurierskie tutaj.
• od 20 maja godz. 16:00 do 21 maja godz. 24:00 i od 31 maja godz. 22:00 do 1 czerwca godz. 24:00 – dla pojazdów przeprowadzających przeprowadzki tutaj.
• od 7 maja godz. 16.00 do piątku 8 maja godz. 24:00 oraz od 20 maja godz. 16.00 do 21 maja godz. 24:00 – dla następujących pojazdów:
– pojazdy przewożące wyłącznie żywność i produkty przeznaczone do żywienia ludzi i zwierząt, higieny oraz zdrowia ludzi lub zwierząt, a także wszystkie produkty, materiały lub komponenty niezbędne do ich rozwoju, produkcji i dostępności;
– pojazdy przewożące materiały, produkty, sprzęt, maszyny, narzędzia w kontekście wszelkich robót użyteczności publicznej lub budowy budynków zamieszkania zbiorowego tutaj.

HISZPANIA
AKTUALIZACJA 4.05 – Hiszpańskie Ministerstwo Transportu, opublikowało w dzienniku urzędowym (Boletín Oficial del Estado) nowe rozporządzenie TMA/384/2020 z 3 maja br., które określa instrukcje dotyczące stosowania masek dla różnych rodzajów transportu i ustanawia wymagania w celu zapewnienia bezpiecznej mobilności. Zgodnie z tymi instrukcjami: – w przypadku transportu drogowego osób obowiązkowe jest noszenie masek zarówno przez kierowców, jak i pasażerów; – w przypadku transportu drogowego towarów obowiązkowe jest noszenie masek w przypadku kierowców w podwójnej obsadzie.
Nowe rozporządzenie weszło w życie 4 maja br. (00:00). Więcej informacji tutaj.

KAZACHSTAN
AKTUALIZACJA 5.05 – Ambasada Kazachstanu w Warszawie informuje, że do 1 czerwca 2020 r. przywrócony został ruch bezwizowy dla kierowców realizujących przewozy międzynarodowe. Możliwy jest także ponownie tranzyt przez Kazachstan. Póki co, również do 1 czerwca 2020 r.

LITWA
AKTUALIZACJA 24.04 – Litewski rząd przedłuża kwarantannę do 11 maja do godziny 24:00. Wszyscy kierowcy wjeżdżający na teren Litwy mają obowiązek zapisywania postojów na trasach międzynarodowych wraz z informacją o przyczynie i czasie trwania postoju. Źródło: LINAVA

NIEMCY
AKTUALIZACJA 24.04 – Wszystkie niemieckie kraje związkowe wprowadziły przepisy zobowiązujące do obligatoryjnego stosowania maseczek na twarz, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Jednak, ze względu na federalną strukturę Niemiec, nie wprowadzono szczególnego ogólnokrajowego przepisu określającego dokładne okoliczności, w których maseczka musi być noszona. Dlatego, aby w pełni wymagania prawne były spełnione Federalny Związek Transportu, Logistyki i Recyclingu (Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) zaleca, aby kierowcy nosili maseczki na twarzy za każdym razem, gdy opuszczają kabinę pojazdu. Źródło: BGL

AKTUALIZACJA 27.04 – Kolejne niemieckie kraje związkowe ogłosiły przedłużenie zwolnień z zakazu jazdy w niedziele i święta w przypadku pojazdów powyżej 7,5 tony:
– Schleswig-Holstein: do 30.06.2020
– Brandenburg: do 30.09.2020
Uaktualnioną 27.04.2020 listę zwolnień obecnie obowiązującą w poszczególnych krajach związkowych w Niemczech można znaleźć tutaj. Źródło: Bundesamt für Güterverkehr (BAG).

AKTUALIZACJA 4.05 – 4 maja br. Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przedłużyło do 15 maja br. kontrole na granicach Niemiec z Austrią, Szwajcarią, Francją, Luksemburgiem, Danią, Włochami i Hiszpanią. Transgraniczny przepływ towarów nadal jest dozwolony. Źródło: Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

ROSJA
AKTUALIZACJA 7.05 – Czytamy na stronach rosyjskiego ASMAPu, że przemieszczanie się jakiejkolwiek osoby lub transportu w mieście Moskwa lub okolicznym regionie wymaga uzyskanie specjalnego zezwolenia cyfrowego. Zwolniony jest międzynarodowy transport towarowy w okolicach Moskwy o każdej porze dnia oraz w Moskwie w nocy (22: 00–06: 00). Wjazd do Moskwy w godzinach dziennych (06: 00–22: 00) jest dozwolony tylko dla osób posiadających specjalne zezwolenie na samochody ciężarowe (regulowane rozporządzeniem rządu moskiewskiego z 22 sierpnia 2011 r. No.379-ПП). Zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ambasady w Moskwie pozwolenia/przepustki na wjazd do Moskwy (Obw moskiewski), a także na poruszenie się po tym terytorium obowiązują wszystkich bez wyjątku – w tym również cudzoziemców. Wszelkie szczegóły dot. przepustek oraz sposobu ich otrzymania można znaleźć tutaj.

SŁOWACJA
AKTUALIZACJA 28.04 – 28 kwietnia br. słowackie władze podjęły decyzję o zniesieniu zakazów prowadzenie pojazdów jazdy w dniach 1 maja, 3 maja, 8 maja i 10 maja 2020 r. Źródło: Polícia Slovenskej republiky, CESMAD.

TURCJA
AKTUALIZACJA 27.04 – Tureckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaktualizowało zasady dotyczące kierowców wjeżdżających do Turcji. Zgodnie z nowymi zasadami:
– Wszyscy kierowcy zostaną poddani kontroli zdrowotnej. Zagraniczni kierowcy, którzy wykazują objawy związane z COVID-19, nie będą mogli wjechać do Turcji. Tureccy kierowcy, którzy wykazują objawy związane z COVID-19, zostaną poddani kwarantannie.
– Zagraniczni kierowcy, którzy nie wykazują objawów COVID-19 i którzy planują opuścić Turcję w ciągu 72 godzin od wjazdu, nie będą podlegać 14-dniowej kwarantannie.
– Tureccy kierowcy, którzy nie wykazują objawów COVID-19, będą mogli opuścić Turcję bez jakichkolwiek procedur kwarantanny.
– Samochody ciężarowe przewożące towary, takie jak lekarstwa, środki medyczne i zapasy żywności, będą miały pierwszeństwo wjazdu do Turcji.
– Zagraniczni kierowcy powinni udać się do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej, jeśli wystąpią u nich jakiekolwiek objawy COVID-19 (gorączka, kaszel, duszność itp.) rozwijające się w ciągu 72 godzin od wjazdu do Turcji.
– Właściwy urząd celny może przedłużyć przewoźnikowi 72-godzinny okres pobytu na terytorium Turcji o dodatkowy okres 24 godzin, biorąc pod uwagę warunki drogowe i pogodowe.
– Po wjeździe do Turcji kierowcy będą musieli zaakceptować pismo z tureckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wyrażające zobowiązanie, że będą jechać bezpośrednio do miejsca docelowego, z wyjątkiem nagłych wypadków, w przeciwnym razie grzywny będą wydane na podstawie ogólnego prawa zdrowia publicznego. Wszystkie wymienione powyżej zasady nie dotyczą wjazdu/wyjazdu do i z Iranu i Iraku.

UKRAINA
AKTUALIZACJA 4.05 – na skutek kolejnych interwencji TLP konsulaty RP na Ukrainie wznowiły od 4 maja br. wydawanie wiz dla kierowców, a także osób zatrudnionych w rolnictwie i ogrodnictwie. Wnioski dla przedstawicieli innych zawodów nie będą przyjmowane. Przy składaniu wniosków należy pamiętać o przestrzeganiu określonych zasad:
– w celu ograniczenia liczby osób oczekujących przed konsulatem, należy przybyć do urzędu zgodnie z wyznaczoną godziną;
– drukując wniosek wizowy należy wydrukować wszystkie jego strony, łącznie ze stroną na której wskazana jest data i godzina wizyty w konsulacie;
– należy przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, o których mowa na stronie tutaj w punkcie „Jakie dokumenty złożyć”;
– oczekując na wejście do konsulatu należy zachować odstęp min 1,5 m między innymi oczekującymi osobami;
– wchodząc do urzędu należy mieć założoną maseczkę ochronną zasłaniającą nos i usta oraz rękawice ochronne;
– wchodząc do urzędu można mieć przy sobie wyłącznie komplet dokumentów, wszystkie inne posiadane przedmioty w szczególności torby i reklamówki należy pozostawić przed wejściem.

AKTUALIZACJA 6.05 – Ukraina otworzyła przejście graniczne między Rawą Ruską a Hrebennem, które znajduje się na granicy z Polską. Źródło: ASMAP UA.

AKTUALIZACJA 7.05 – TLP zwróciło się do Ambasady RP w Kijowie o potwierdzenie informacji otrzymanej z ASMAPu UA dotyczącej otwarcia przejścia granicznego między Rawą Ruską a Hrebennem, które znajduje się na granicy z Polską. Ambasada poinformowała nas, że informacje na ten temat pojawiły się wczoraj. Ukraiński rząd poinformował, że otworzy Rawę Ruską, nie określając jednak terminu. Oficjalna informacja o zamiarze wznowienia pracy ww. przejścia nie została przesłana przez stronę ukraińską.

WŁOCHY
AKTUALIZACJA 27.04 – 26 kwietnia Włoski Rząd ogłosił realizację fazy 2 walki z epidemią i złagodzeniem niektórych restrykcji, rozpoczynającą się od 4 maja br. Zasady zostały określone w dekrecie DPCM z dnia 26 kwietnia 2020 r. Wynika z nich, że deklaracja dla kierowców transportu drogowego nadal obowiązuje i pozostaje w niezmienionej formie. Link do dekretu tutaj.

AKTUALIZACJA 5.05 – Włoskie Ministerstwo Transportu zaktualizowało wzór formularza dla kierowców do stosowania przy wjeździe na terytorium Włoch. Dokument dostępny jest w języku włoskim tutaj. Robocza wersja formularza w języku angielskim tutaj. W dniu wczorajszym TLP skontaktowało się z przedstawicielem włoskiej Policji, który potwierdził, że poprzednia wersja formularza z 14 kwietnia br. będzie akceptowana.

Masan Sława
www.masan.com.pl
MASAN Sławomir Walachowski
ul. Kolonia 3 67-410 Sława
mail: walachowski@masan.com.pl
tel: 607334388 lub 601493971
#Masan
#transport

Dodaj komentarz