Sejmowa Komisja Infrastruktury opowiedziała się dzisiaj za częścią poprawek do noweli ustawy o drogach publicznych zakładającej oparcie poboru opłat o pozycjonowanie satelitarne. Jedna z poprawek przywraca dotychczasową wysokość kar za uchybienia przewoźników wz. z elektronicznym poborem opłat.

Na wtorkowym posiedzeniu sejmowa Komisja Infrastruktury rozpatrywała projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw zakładający m.in. oparcie systemu poboru opłat za przejazd drogami krajowymi o technologię pozycjonowania satelitarnego i wykorzystania bezpłatnej aplikacji mobilnej do uiszczania opłaty.

Celem ustawy jest też przejęcie zadania poboru opłaty elektronicznej oraz opłaty za autostrady przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej od Generalnego Inspektora Transportu Drogowego, aby w ten sposobów skonsolidować zadania administracji w obszarze poboru danin i opłat.

To poselski projekt, który zakłada, że system poboru będzie oparty o technologię pozycjonowania satelitarnego, a nie jak to jest obecnie, o system radiowy. Zmiany mają też umożliwić korzystającym z dróg publicznych możliwość wyboru urządzeń służących do przekazywania danych geolokalizacyjnych do systemu poboru opłat. Może to być smartfon, tablet, czy urządzenia pokładowe zamontowane w pojeździe wykorzystujące technologię pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych.

Komisja opowiedziała się przyjęciem czterech z dziewięciu rozpatrywanych podczas wtorkowych obrad poprawek. Jedna z nich zakłada przywrócenie dotychczasowej wysokość kar pieniężnych za uchybienia po stronie przewoźników. Chodzi, jak tłumaczył podczas posiedzenia komisji jej przewodniczący Jerzy Polaczek (PiS), „o kary z tytułu niewykonania obowiązków, czy też podanie niezgodnych ze stanem faktycznym danych, bądź też za niedołączenie dokumentów, które są zawarte w dotychczasowej ustawie o drogach publicznych”.

Nowelizacja ma ponadto zagwarantować możliwość wykorzystania bezpłatnej aplikacji mobilnej do uiszczania opłaty elektronicznej, umożliwić przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie systemów geolokalizacyjnych dla przedsiębiorców transportowych, rozszerzenia zakresu swoich usług o możliwość obsługi w zakresie uiszczania opłaty elektronicznej.

Dzięki nowelizacji mają też zostać ograniczone koszty ponoszone przez korzystających z dróg publicznych. Nie trzeba już będzie kupować specjalnych urządzeń działających w oparciu o obecnie działający system radiowy, tylko można będzie wykorzystywać już istniejące urządzenia wykorzystujących technologię pozycjonowania satelitarnego.

Projektowane rozwiązania zapewnią ponadto w pełni elektroniczny proces obsługi korzystających z dróg publicznych.

Projekt nowelizacji nie przewiduje podniesienia opłat dla przewoźników za przejazd po drogach krajowych.

Masan Sława
www.masan.com.pl
MASAN Sławomir Walachowski
ul. Kolonia 3 67-410 Sława
mail: walachowski@masan.com.pl
tel: 607334388 lub 601493971
#Masan
#transport

Dodaj komentarz