Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały procedurę postępowania w przypadku potwierdzenia lub podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u pracowników zakładów produkcyjnych branży spożywczej oraz pracowników obiektów logistycznych.

Opracowując wytyczne, konsultowano się z instytucjami z sektora spożywczego i logistycznego. Dokument ma formę otwartych plików, które zakłady mogą uzupełnić własnymi danymi. Każda firma, która będzie stosować tę procedurę, może tworzyć dodatkowe, bardziej szczegółowe i własne instrukcje postępowania, stanowiące jej uzupełnienie w zgodzie z istniejącymi aktami prawa i pozostałymi zaleceniami wydawanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny.
Ideą inicjatywy opracowania wspólnych wytycznych była troska o zabezpieczenie ciągłości dostaw dla gospodarki narodowej oraz dla zaopatrzenia ludności, służby zdrowia i służb państwowych.
Organizacja pracodawców Transport i Logistyka Polska rekomenduje wdrożenie tej procedury we wszystkich obiektach logistycznych, takich jak: magazyny, centra przeładunkowe itp. Stosowanie jej umożliwi bowiem zachowanie ciągłości pracy nawet w przypadku pojawienia się objawów koronawirusa u pracowników.

Procedurę i załączniki do tego dokumentu znajdują się na stronie: Ministerstwa Rozwoju.

Dodaj komentarz