Jedna z najstarszych firm spedycyjnych w Niemczech: Fenthol&Sandtmann GmbH (Fenthols) już w czerwcu dołącza do Grupy Raben. Raben był właścicielem 50 procent udziałów w spółce od 2011 roku. W listopadzie ubiegłego roku Grupa podpisała umowę zakupu, dotyczącą przejęcia pozostałych 50% udziałów, w tym spółek zależnych FKL Kontraktlogistik i Kraftverkehr P&M Ehrig. W międzyczasie Federalny Urząd Antymonopolowy zatwierdziły proces przejęcia. Zgodnie z umową, Raben przejmie wszystkie lokalizacje Fenthols w Hamburgu, Lipsku, Dreźnie i Erlensee pod Frankfurtem nad Menem wraz z 460 pracownikami.

Założona w Lipsku w 1827 roku, spółka Fenthol & Sandtmann GmbH jest firmą rodzinną, która oferowała usługi transportu drogowego, morskiego i lotniczego oraz logistykę kontraktową i w 2019 roku osiągnęła obrót w wysokości 125 mln euro.

Dzięki umowie ze spółką Fenthols Grupa Raben rozszerza swoje portfolio usług. Oprócz pozyskania strategicznie położonych lokalizacji, jak np. w pobliżu lotniska we Frankfurcie, Grupa Raben doda do swojej sieci magazyn towarów niebezpiecznych w Erlensee w Hesji oraz oddział na lipskim lotnisku Cargo przy autostradzie A14, gdzie spółka zależna Fenthols Kontraktlogistik GmbH oferuje usługi magazynowe oraz dystrybucję dla wielu klientów. Dzięki przejęciu centrali Fenthols w porcie w Hamburgu Grupa Raben rozszerza swoje portfolio usług w zakresie transportu morskiego i tym samym wzmacnia swoje know-how w dziedzinie transportu intermodalnego.

Masan Sława
www.masan.com.pl
MASAN Sławomir Walachowski
ul. Kolonia 3 67-410 Sława
mail: walachowski@masan.com.pl
tel: 607334388 lub 601493971
#Masan
#transport

Dodaj komentarz